Voda ve své podstatě je zdrojem ojedinělé životadárné síly a energie, kterou vlivy životního prostředí a přepravou v tlakových vodovodech ke konečné spotřebě z velké části nebo úplně ztrácí. Granderova informační voda, která realizuje přenos přírodních informací vyššího řádu, jako světově uznávaný rakouský patent, má při nepřímém kontaktu s běžně dodávanou vodou průtokem jednoduchými a snadno montovatelnými přístroji Granderovy technologie, schopnost pomocí informace vnést obnovitelnou sílu, pozitivní energetické a informační toky, regenerovat se a posílit svoje samočistící vlastnosti. Voda se tak stává rezistentní vůči vnějším negativním jevům.

Úprava vody pomocí přístrojů Granderovy technologie, která pracuje na principu přenosu informací, spočívá v tom, že vnitřní část zařízení – jednotek tvoří komora, případně několik komor naplněných speciálně programově upravenou tzv. Granderovou vysokofrekvenční informační vodou, avšak protékající upravovaná voda s ní nepřichází do přímého styku. Při tomto nepřímém kontaktu jsou předávány pozitivní vibrace, které mění její fyzikální vlastnosti a makromolekulární strukturu. Takto doupravená voda má pozitivní, relaxační a harmonizující účinek na človeka, zvířata, rostliny a přírodu jako celek, včetně pozitivního efektu, t.j. posílení imunitního systému, lepší chuti a někdy i vzhledu – čirosti vody.

Nejdůležitější snahou Johanna Grandera je především připravit pitnou vodu s jejím původním charakterem, t.j. jako pramen života, neboť vše živé vzniklo z vody.

Jednotky GRANDER TECHNOLOGIE doúpravy vody byly posouzeny Státním zdravotním ústavem v Praze, jako vhodné pro vodu pro pitný režim. Zařízení nevyžaduje příkon elektrického proudu ani jiný vnější zdroj energie a po instalaci nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Jediný materiál, se kterým přichází protékající voda do kontaktu, je chromniklová nerezová  ocel třídy 1.4301 = potravinářská ocel. Vnější plášť u stabilních zařízení je vyroben z nerezové oceli třídy 1.4016. I vy můžete bez jakýchkoliv provozních nákladů používat tento životadárný systém v běžném každodenním životě.


Výrobce

Výrobcem všech zařízení je firma Grander Wasserbelebung GmBH, Bergwerksweg 10, A-6373 Jochberg, Rakousko.

Zastoupení v ČR

Dovozem do České republiky  a na Slovensko se zabývá firma Makam spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, tel. +420 777 991 311, +420 774 991 317